LG SmartWorld

คำถามที่พบบ่อย

Home > บริการ > คำถามที่พบบ่อย
1บริการ LG Special เป็นอย่างไร
2ฉันจะใช้การกำหนดเองได้อย่างไร
3บริการ Staff Picks เป็นอย่างไร
4LG SmartWorld คืออะไร
5ฉันจะดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน LG SmartWorld ได้อย่างไร
6ฉันจะตรวจสอบอัปเดตสำหรับ LG SmartWorld ได้อย่างไร
7ฉันจะหาแอพพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วได้ที่ไหน
8ฉันสามารถติดตั้งแอพพลิเคชันที่ซื้อแล้วบนอุปกรณ์พกพาอื่นได้หรือไม่
9มีจำนวนจำกัดในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันซ้ำหรือไม่
10ฉันจะอัปเดตแอพพลิเคชันที่ดาวน์โหลดแล้วได้อย่างไร
11การดาวน์โหลดแอพพลิเคชันที่ซื้อทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลหรือไม่
12ผลิตภัณฑ์ที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ได้หายไป
13เกิดความผิดพลาดในการเริ่มแอพพลิเคชันหลังจากได้ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของฉัน
14เมื่อฉันเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ฉันหาแอพพลิเคชันที่ฉันเคยซื้อแล้วไม่พบในประวัติการซื้อ
15บัญชี LG คืออะไร
16ในการลงทะเบียนจำเป็นต้องใช้การตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์หรือไม่
17ฉันไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์หลังจากที่ฉันลงทะเบียนแล้ว ฉันจะทำอย่างไร
18ฉันได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมล์ถูกใช้แล้วเมื่อทำการตรวจสอบ ID ซ้ำกัน
19จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลสมาชิกของฉันถ้าฉันยกเลิกการเป็นสมาชิก
20เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่ ฉันจะได้รับการคืนเงินหรือไม่
Go to first page Go to previous page 1 2 Go to next page Go to last page